Statutul Uniunii Salvați România

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 1. Uniunea Salvaţi România este un partid politic, persoana juridica de drept public, organizat in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei si ale Legii partidelor politice nr. 14/2003.

Art. 2. (1) Denumirea integrala a partidului este Uniunea Salvaţi România.

(2) Denumirea prescurtata a partidului este Salvaţi România.

Art. 3. (1) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele SALVAŢI şi ROMÂNIA scrise în această ordine unul sub celălalt cu culoare ultramarine (albastru inchis; cod 100%C, 75%M, 0%Y, 0%K in sistem CMYK) pe fond alb, litera „V” a cuvântului SALVAŢI fiind stilizată sub forma unui scut.

(2) Reprezentarea grafica a semnului permanent este reprodusa in anexa, parte integranta a prezentului statut.

(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent, cu exceptia cazului in care Biroul National decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 50 lit. b), semnul permanent si semnul electoral pot fi modificate de Biroul National.

Art. 4. (1) Sediul central al partidului este in Municipiul Vaslui, Strada Muncii, nr. 65, Judeţul Vaslui.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 50 lit. b), sediul central poate fi modificat de Biroul National.

Capitolul 2. Scopul si obiectivele

Art. 5. Salvaţi România are ca scop dezvoltarea Romaniei pe baze, principii si relatii sociale corecte, prin promovarea moralitatii si a competentei, prin respectarea legii, printr-o administratie publica eficienta si printr-o competitie economica corecta, care sa asigure cresterea substantiala a calitatii vietii romanilor.

Art. 6. Salvaţi România urmareste numai obiective politice. Obiectivele Salvaţi România sunt:

reasezarea ierarhiilor in societatea romaneasca pe criteriile moralitatii si competentei
un sistem electoral democratic, care sa nu ingradeasca accesul la demnitatea publica
o administratie publica eficienta, care sa optimizeze interactiunea cu persoanele fizice si juridice
o administratie publica transparenta, care asigura participarea cetateanului la decizii
stoparea risipei banului public
o justitie independenta, eficienta si predictibila si respectarea legii
o economie functionala, in care exista o competitie economica corecta, sistemul legislativ si fiscal este predictibil, iar constrangerile birocratice sunt minime
rezolvarea regimului de proprietate funciara
un proiect national pentru marea infrastructura
un sistem educational de calitate, care formeaza competente in acord cu necesitatile vietii sociale si ale pietei muncii
un sistem sanitar care sa isi eficientizeze resursele si care sa garanteze un act medical de calitate
o dezvoltare a localitatilor urbane si rurale care sa asigure cresterea calitatii locuirii si cresterea competitivitatii localitatilor, si in special a marilor orase, in competitia globala
un bun echilibru intre dezvoltarea economica si protectia mediului si a sanatatii
un sector cultural dinamic, cresterea gradului de acces la cultura si protejarea patrimoniului cultural
orientarea euro-atlantica a politicii externe a Romaniei si consolidarea pozitiei Romaniei in structurile euro-atlantice
respectarea suveranitatii nationale, a independentei si unitatii statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constituitionale
promovarea valorilor si intereselor nationale, a pluralismului politic, stimularea participarii cetatenilor la scrutinuri.

Capitolul 3. Membrii

Art. 7. Poate fi membru al Salvaţi România orice cetatean roman, sau orice cetatean al Uniunii Europene cu domiciliul in Romania, care

are drept de vot
nu i-a fost interzisa prin lege asocierea politica
nu face parte din alt partid politic
adera la statutul si programul Salvaţi România
este un cetatean onest, cu o buna reputatie in comunitate.

Art. 8. (1) Admiterea unui nou membru al Salvaţi România se face in baza unei cereri scrise adresate Biroului Organizatiei Locale din comuna, orasul, municipiul sau sectorul Municipiului Bucuresti in care solicitantul doreste sa activeze. Cererea de admitere va fi insotita de o scrisoare de intentie, de un curriculum vitae si de o declaratie pe proprie raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor a) – c) prevazute de articolul 7.

(2) Daca o astfel de organizatie locala nu exista, cererea se adreseaza Biroului Organizatiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(3) Daca o astfel de organizatie judeteana nu exista, cererea se adreseaza Biroului National.

Art. 9. (1) Decizia de admitere sau de respingere a cererii adresate Biroului Organizatiei Locale apartine Biroului Organizatiei Locale, si se ia in termen de 30 de zile de la primirea cererii. Din momentul admiterii cererii, solicitantul devine membru al organizatiei locale.

(2) Decizia de admitere sau de respingere a cererii adresate Biroului Organizatiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, apartine Biroului Organizatiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, si se ia in termen de 30 de zile de la primirea cererii. In cazul admiterii cererii, Biroul Organizatiei Judetene va decide si organizatia locala in care solicitantul, nou membru al partidului, va activa.

(3) Decizia de admitere sau de respingere a cererii adresate Biroului National apartine Biroului National, si se ia in termen de 30 de zile de la primirea cererii. In cazul admiterii cererii, Biroul National va decide si organizatia locala in care solicitantul, nou membru al partidului, va activa.

(4) In situatia in care Biroul Organizatiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau Biroul National admite simultan cel putin 7 cereri pentru persoane care doresc sa devina membri si sa activeze intr-o aceeasi comuna, oras, municipiu sau sector al Municipiului Bucuresti, va dispune infiintarea Filialei Locale in respectiva comuna, oras, municipiu sau sector al Municipiului Bucuresti.

Art. 10. (1) Un membru isi desfasoara activitatea intr-o singura organizatie locala.

(2) Un membru poate solicita transferul intr-o alta organizatie locala.

Art. 11. Calitatea de membru al Salvaţi România se pierde:

prin demisie
prin pierderea uneia din conditiile prevazute la art. 7 lit. a) – c)
prin desfiintarea organizatiei locale din care face parte
prin excludere din partid, in conditiile prevazute de art. 14 si de art. 15.
prin deces.

Art. 12. Membrii Salvaţi România au urmatoarele drepturi:

sa aiba initiativa politica si posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat
sa isi exprime liber optiunile cu privire la optiunile politice ale Salvaţi România si la activitatea reprezentantilor Salvaţi România in administratia publica
sa fie informati cu privire la activitatea organismelor de conducere ale Salvaţi România si la activitatea reprezentantilor Salvaţi România in administratia publica
sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Salvaţi România, conform prevederilor prezentului statut
sa propuna si sa fie propusi candidati pe listele electorale ale Salvaţi România in conditiile legii si ale prezentului statut
sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Filialei Locale din care face parte si in cadrul sedintelor tuturor organismelor Salvaţi România din care face parte
sa se adreseze comisiilor de arbitraj fata de orice decizie a organismelor partidului care ii privesc
sa demisioneze din Salvaţi România, cu efect imediat.

Art. 13. Membrii Salvaţi România au urmatoarele indatoriri:

sa respecte statutul Salvaţi România, precum si orice acte de decizie ale organismelor de conducere in subordinea carora se afla sau din care face parte
sa nu intreprinda actiuni in contradictie cu obiectivele politice ale Salvaţi România
sa nu prejudicieze, prin luari de pozitie publice, imaginea Salvaţi România
sa platesca cotizatia anuala de membru
sa aiba un comportament moral si demn in societate.

Art. 14. Pentru incalcarea prevederilor art. 13, sanctiunile care pot fi aplicate unui membru Salvaţi România sunt:

avertismentul scris
retragerea sprijinului politic pentru functia publica pentru care a beneficiat de sustinerea politica a Salvaţi România
excludere din Salvaţi România.

Art. 15. (1) Sanctiunile prevazute de art. 14 lit. a) sau c) pot fi dispuse de Biroul Filialei Locale sau de Biroul National.

(2) Retragerea sprijinului politic pentru o functie publica la nivel local poate fi dispusa de Biroul Filialei Locale sau de Biroul National.

(3) Retragerea sprijinului politic pentru o functie publica la nivel judetean, respectiv a Municipiului Bucuresti, poate fi dispusa de Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau de Biroul National.

(4) Retragerea sprijinului politic pentru o functie publica la nivel national poate fi dispusa de Biroul National.

(5) Sanctiunile dispuse de Biroul Filialei Locale, Biroul Filialei Judetene respectiv de Biroul National pot fi contestate la Comisia Locala de Arbitraj, Comisia Judeteana de Arbitraj respectiv la Comisia Nationala de Arbitraj, in termen de 15 de zile de la dispunerea sanctiunii.

(6) Comisia Locala de Arbitraj, Comisia Judeteana de Arbitraj respectiv Comisia Nationala de Arbitraj se pronunta in cel mult 30 de zile de la formularea contestatiei.

(7) Deciziile Comisiei Locale de Arbitraj, Comisiei Judeteane de Arbitraj respectiv a Comisiei Nationale de Arbitraj sunt definitive.

Capitolul 4. Organizarea Salvați România

Art. 16. Salvaţi România este organizat si functioneaza dupa criteriul administrativ-teritorial.

Art. 17. Structurile teritoriale ale Salvaţi România sunt filiala locala si filiala judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Sectiunea 4.1. Organizarea filialei locale

Art. 18. Filialele locale se constituie pe raza teritoriala a unei comune, a unui oras, a unui municipiu sau a unui sector al Municipiului Bucuresti.

Art. 19. (1) Filialele locale functioneaza cu cel putin 7 membri.

(2) Filialele locale se infiinteaza prin decizie a Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau prin decizie a Biroului National, in situatia prevazuta la art. 9 alin. (4).

(3) Filialele locale se infiinteaza prin decizie a Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau prin decizie a Biroului National, cand cel putin 7 membri ai Salvaţi România solicita infiintarea unei noi filiale locale intr-o comuna, oras, municipiu sau sector al Municipiului Bucuresti.

(4) In termen de 30 de zile de la constituirea unei filiale locale, Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau Biroul National cand Filiala Judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti nu exista, convoaca si organizeaza Adunarea Generala a Filialei Locale, in care se alege componenta organelor de conducere, arbitraj si control ale filialei locale.

(5) Filiala locala se desfiinteaza de drept atunci cand numarul membrilor sai scade sub 7.

Art. 20. Organele de conducere, arbitraj si control ale filialei locale sunt:

Adunarea Generala a Filialei Locale
Biroul Filialei Locale
Presedintele Filialei Locale
Vicepresedintii Filialei Locale
Comisia Locala de Arbitraj
Cenzorul.

Art. 21. (1) Adunarea Generala a Filialei Locale este organul de conducere al filialei locale si este constituita din totalitatea membrilor acesteia.

(2) Adunarea Generala a Filialei Locale se intruneste cel putin odata la 4 ani.

(3) Adunarea Generala a Filialei Locale se convoaca prin decizie a Biroului Filialei Locale, la cererea unei treimi din membrii filialei locale, prin decizie a Biroului Filialei Judetene sau prin decizie a Biroului National.

Art. 22. Adunarea Generala a Filialei Locale are urmatoarele atributii:

stabileste strategia politica locala, in acord cu strategia politica a filialei judetene si cu strategia politica nationala
alege si revoca, prin vot secret, Biroul Filialei Locale, Presedintele si Vicepresedintii Filialei Locale, Comisia Locala de Arbitraj si Cenzorul Filialei Locale
alege si revoca, prin vot secret, lista delegatilor filialei locale la Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
propune candidatii pentru alegerile locale pentru comuna, orasul, municipiul sau sectorul Municipiului Bucuresti, conform art. 66.

Art. 23. (1) Biroul Filialei Locale este organismul executiv al filialei locale.

(2) Biroul Filialei Locale este compus din 3 – 11 membri, numarul de membri fiind stabilit de Adunarea Generala a Filialei Locale.

(3) Presedintele si Vicepresedintii sunt membri de drept ai Biroului Filialei Locale.

(4) Mandatul membrilor Biroului Filialei Locale este de cel mult 4 ani.

(5) Sedintele Biroului Filialei Locale sunt convocate de Presedintele Filialei Locale sau de cel putin o treime din numarul membrilor Biroului Filialei Locale.

Art. 24. Biroul Filialei Locale are urmatoarele atributii:

conduce filiala locala in intervalul dintre Adunarile Generale
convoaca Adunarea Generala a Filialei Locale si organizeaza desfasurarea acesteia
aproba sau respinge cererile de inscriere in Salvaţi România, filiala locala, conform art. 8-10 din prezentul statut
acorda sprijinul politic pentru ca un membru al filialei locale sa obtina o functie publica la nivel local
dispune sanctiuni pentru membrii filialei locale, conform art. 14-15 din prezentul statut
gestioneaza resursele financiare si materiale ale filialei locale.

Art. 25. (1) Presedintele Filialei Locale este ales de Adunarea Generala a Filialei Locale pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Presedintele Filialei este membru de drept al Biroului Filialei Locale.

Art. 26. Presedintele Filialei Locale are urmatoarele atributii:

coordoneaza activitatea Biroului Filialei Locale
convoaca si conduce sedintele Biroului Filialei Locale
reprezinta filiala locala in relatiile cu autoritatile publice si cu tertii.

Art. 27. (1) Filiala locala are un numar de 1 – 6 vicepresedinti, cifra exacta fiind stabilita de Adunarea Generala.

(2) Vicepresedintii Filialei Locale sunt alesi de Adunarea Generala a Filialei Locale, pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(3) Vicepresedintii Filialei Locale sunt membri de drept ai Biroului Filialei Locale.

Art. 28. Vicepresedintii Filialei Locale au urmatoarele atributii:

indeplinesc atributii specifice stabilite de Adunarea Generala a Filialei Locale sau de Biroul Filialei locale.
pot prelua, prin mandat de la Presedintele Filialei, oricare dintre atributiile Presedintelui Filialei stabilite in art. 26.

Art. 29. (1) Comisia Locala de Arbitraj este constituita din 3 membri si este numita de Adunarea Generala a Filialei Locale pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Membrii Biroului Filialei Locale nu pot fi membri ai Comisiei Locale de Arbitraj.

(3) Comisia Locala de Arbitraj functioneaza in baza Regulamentului Comisiilor de Arbitraj.

Art. 30. Comisia Locala de Arbitraj are urmatoarele atributii:

analizeaza reclamatiile primite impotriva membrilor filialei locale, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, si propune Biroului Filialei Locale aplicarea de sanctiuni impotriva membrilor filialei locale
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, diferendele intre membrii filialei locale sau intre membrii filialei locale si organismele de conducere ale filialei locale
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, contestatiile impotriva sanctiunilor dispuse de Biroul Filialei Locale, conform prevederilor art. 15
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, contestatia la decizia de refuz a cererii de transfer intr-o filiala locala, conform prevederilor art. 10 alin. (7).

Art. 31. (1) Cenzorul Filialei Locale este ales de Adunarea Generala a Filialei Locale pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Cenzorul Filialei Locale nu poate fi membru ai Biroului Filialei Locale sau al Comisiei Locale de Arbitraj.

Art. 32. Cenzorul Filialei Locale verifica activitatea financiara a filialei locale si gestionarea patrimoniului acesteia.

Sectiunea 4.2. Organizarea filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti

Art. 33. Filiala judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, se constituie din totalitatea filialelor locale de pe raza judetului, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 34. (1) In termen de cel mult 6 luni de la constituirea primei filiale locale in judet, respectiv in Municipiul Bucuresti, Biroul National al Salvaţi România organizeaza Conferinta Constitutiva a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(2) Numarul delegatilor fiecarei filialei locale la Conferinta Constitutiva a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti este stabilita de Biroul National al Salvaţi România.

(3) Conferinta Constitutiva a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti stabileste componenta organelor de conducere, arbitraj si control ale filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 35. Organele de conducere, arbitraj si control ale filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt:

Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
Vicepresedintii Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
Comisia Judeteana de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti
Comisia Judeteana de Cenzori, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 36. (1) Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti este organul de conducere al filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(2) Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, se intruneste cel putin odata la 4 ani.

(3) Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, cuprinde delegati ai tuturor filialelor locale si membrii in functie ai Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, ai Comisiei Judetene de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti si ai Comisiei Judetene de Cenzori, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(4) Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, se convoaca prin decizie a Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, la cererea unei treimi dintre Birourile Filialelor Locale sau prin decizie a Biroului National.

(5) Numarul reprezentantilor fiecarei filiale locale la Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, este stabilit de Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 37. Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:

stabileste strategia politica la nivel judetean, respectiv la nivelul Municipiul Bucuresti, in acord cu strategia politica nationala; strategia politica la nivel judetean cuprinde prevederi general-valabile la nivel judetean, fara a cuprinde prevederi specifice unei comune, oras sau municipiu, care sunt atributul strategiei politice a filialei locale
alege si revoca, prin vot secret, Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, Presedintele si Vicepresedintii Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, Comisia Judeteana de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti si Comisia Judeteana de Cenzori, respectiv a Municipiului Bucuresti
alege si revoca, prin vot secret, lista delegatilor filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, la Congresul Salvaţi România
propune candidatii pentru alegerile locale la nivel judetean, respectiv pentru Municipiul Bucuresti, conform art. 67, respectiv art. 68.
propune candidatii pentru alegerile parlamentare pentru functiile de deputat si senator in judet, respectiv in Municipiul Bucuresti, conform art. 69.

Art. 38. (1) Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti este organismul executiv al filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(2) Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti este compus din 3 – 15 membri, numarul de membri fiind stabilit de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(3) Presedintele si Vicepresedintii sunt membri de drept ai Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(4) Mandatul membrilor Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti este de cel mult 4 ani.

(5) Sedintele Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt convocate de Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti sau de cel putin o treime din numarul membrilor Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 39. Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:

conduce filiala judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, in intervalul dintre Conferintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
convoaca Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, si organizeaza desfasurarea acesteia; stabileste numarul de reprezentanti ai filialelor locale la Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
aproba sau respinge cererile de inscriere in Salvaţi România, potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) din prezentul statut
acorda sprijinul politic pentru ca un membru al filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sa obtina o functie publica la nivel local
dispune sanctiuni pentru membrii filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, conform art. 14-15 din prezentul statut
gestioneaza resursele financiare si materiale ale filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 40. (1) Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, este ales de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Presedintele Filialei este membru de drept al Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 41. Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:

coordoneaza activitatea Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
convoaca si conduce sedintele Biroului Filialei Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
reprezinta filiala in relatiile cu autoritatile publice si cu tertii.

Art. 42. (1) Filiala judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti are un numar de 1 – 8 vicepresedinti, cifra exacta fiind stabilita de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(2) Vicepresedintii Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt alesi de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(3) Vicepresedintii Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt membri de drept ai Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 43. Vicepresedintii Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:

indeplinesc atributii specifice stabilite de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti sau de Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
pot prelua, prin mandat de la Presedintele Filialei, oricare dintre atributiile Presedintelui Filialei stabilite in art. 41.

Art. 44. (1) Comisia Judeteana de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti, este constituita din 5 membri si este numita de Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Membrii Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, nu pot fi membri ai Comisiei Judetene de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(3) Comisia Judeteana de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti, functioneaza in baza Regulamentului Comisiilor de Arbitraj.

Art. 45. Comisia Judeteana de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:

analizeaza reclamatiile primite impotriva membrilor filialei care exercita o functie publica la nivel judetean, respectiv a Municipiului Bucuresti, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, si propune Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, aplicarea sanctiunii prevazute de art. 14 lit. b)
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, diferendele intre filiale locale, intre filiale locale si organismele de conducere ale filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti sau intre membrii unei filiale locale si organismele de conducere ale filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti
solutioneaza contestatiile impotriva sanctiunilor dispuse de Biroul Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, conform prevederilor art. 15.

Art. 46. (1) Comisia de Cenzori a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, este constituita din 3 membri si este numita de Adunarea Generala a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Membrii Comisiei de Cenzori a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, nu pot fi membri ai Biroului Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau ai Comisiei Judetene de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 47. Comisia de Cenzori a Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, verifica activitatea financiara a filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, si gestionarea patrimoniului acesteia.

Sectiunea 4.3. Organizarea Salvaţi România la nivel national

Art. 48. Organele de conducere, arbitraj si control ale Salvaţi România la nivel national sunt:

Congresul
Biroul National
Presedintele
Vicepresedintii
Comisia Nationala de Arbitraj
Comisia Nationala de Cenzori.

Art. 49. (1) Congresul este organul suprem de decizie al Salvaţi România.

(2) Congresul se intruneste cel putin odata la 4 ani.

(3) Congresul cuprinde delegati ai tuturor filialelor judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti si membrii in functie ai Biroului National, ai Comisiei Nationale de Arbitraj si ai Comisiei Nationale de Cenzori.

(4) Congresul se convoaca prin decizie a Biroului National sau la cererea unei treimi dintre Birourile Filialelor Judetene, respeciv a Municipiului Bucuresti.

(5) Numarul reprezentantilor fiecarei filiale judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, la Congres este stabilit de Biroul National.

Art. 50. Congresul are urmatoarele atributii:

alege si revoca, prin vot secret, Biroul National, Presedintele si Vicepresedintii Salvaţi România, Comisia Nationala de Arbitraj si Comisia Nationala de Cenzori
adopta si modifica statutul Salvaţi România
adopta si modifica programul politic al Salvaţi România
stabileste strategia politica la nivel national; aceasta cuprinde prevederi general-valabile la nivel national, fara a cuprinde prevederi specifice unui judet, respectiv Municipiului Bucuresti, respectiv unei comune, oras sau municipiu, care sunt atributul strategiei politice a filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, respectiv a filialei locale
aproba reorganizarea Salvaţi România
aproba asocierea intr-o alianta politica sau in alte forme de asociere
aproba autodizolvarea Salvaţi România.

Art. 51. (1) Biroul National este organismul executiv al Salvaţi România.

(2) Biroul National este compus din 3 – 21 membri, numarul de membri fiind stabilit de Congresul Salvaţi România.

(3) Presedintele si Vicepresedintii sunt membri de drept ai Biroului National.

(4) Mandatul membrilor Biroului National este de cel mult 4 ani.

(5) Sedintele Biroului National sunt convocate de Presedintele Biroului National, de cel putin o treime din numarul membrilor Biroului National sau de cel putin o treime din numarul filialelor judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art. 52. Biroul National are urmatoarele atributii:

conduce Salvaţi România in intervalul dintre Congrese
convoaca Congresul si organizeaza desfasurarea acestuia
aproba sau respinge cererile de inscriere in Salvaţi România, filiala locala, conform art. 8-10 din prezentul statut.
acorda sprijinul politic pentru ca un membru Salvaţi România sa obtina o functie publica la nivel national
dispune sanctiuni pentru membri, conform art. 14-15 din prezentul statut
valideaza sau invalideaza, nominal, propunerile de candidati pentru alegerile locale, conform art. 66-68
valideaza sau invalideaza, nominal, propunerile de candidati pentru alegerile parlamentare, conform art. 69
stabileste candidatii Salvaţi România la alegerile pentru functia de membru in Parlamentul European si candidatul Salvaţi România la alegerile prezidentiale, conform art. 70 si 71
aproba Regulamentul Comisiilor de Arbitraj
modifica semnul permanent, semnul electoral sau sediul central al Salvaţi România
gestioneaza resursele financiare si materiale ale Salvaţi România
propune Congresului reorganizarea partidului.

Art. 53. (1) Presedintele Salvaţi România este ales de Congres pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Presedintele Salvaţi România este membru de drept al Biroului National.

Art. 54. Presedintele Salvaţi România are urmatoarele atributii:

coordoneaza activitatea Biroului National
convoaca si conduce sedintele Biroului National
reprezinta Salvaţi România in relatiile cu autoritatile publice si cu tertii.

Art. 55. (1) Salvaţi România are un numar de 1 – 16 vicepresedinti, cifra exacta fiind stabilita de Congres.

(2) Vicepresedintii Salvaţi România sunt alesi de Congres pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(3) Vicepresedintii Salvaţi România sunt membri de drept ai Biroului National.

Art. 56. Vicepresedintii Salvaţi România au urmatoarele atributii:

indeplinesc atributii specifice stabilite de Congres sau de Biroul National
pot prelua, prin mandat de la Presedintele, oricare dintre atributiile Presedintelui stabilite in art. 54.

Art. 57. (1) Comisia Nationala de Arbitraj este constituita din 5 membri si este numita de Congres pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Membrii Biroului National nu pot fi membri ai Comisiei Nationale de Arbitraj.

(3) Comisia Nationala de Arbitraj functioneaza in baza Regulamentului Comisiilor de Arbitraj.

Art. 58. Comisia Nationala de Arbitraj are urmatoarele atributii:

analizeaza reclamatiile primite impotriva membrilor Salvaţi România care exercita o functie publica la nivel national, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, si propune Biroului National aplicarea de sanctiuni impotriva acestora
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, diferendele intre filiale judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, intre filiale locala, judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti si organismele nationale de conducere ale Salvaţi România sau intre membrii Salvaţi România si organismele nationale de conducere ale Salvaţi România
solutioneaza, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor partilor si a dreptului la aparare, contestatiile impotriva sanctiunilor dispuse de Biroul National, conform prevederilor art. 15
elaboreaza Regulamentul Comisiilor de Arbitraj.

Art. 59. (1) Comisia Nationala de Cenzori este constituita din 3 membri si este numita de Congres pentru un mandat de cel mult 4 ani.

(2) Membrii Comisiei Nationale de Cenzori nu pot fi membri ai Biroului National sau ai Comisiei Nationale de Arbitraj.

Art. 60. Comisia Nationala de Cenzori verifica activitatea financiara a Salvaţi România si gestionarea patrimoniului acestuia.

Sectiunea 4.4. Deciziile organelor de conducere, arbitraj si control ale Salvaţi România

Art. 61. Deciziile organelor de conducere, arbitraj si control ale Salvaţi România se iau cu majoritate simpla a membrilor prezenti. Convocarea membrilor Salvaţi România la intrunirile organelor de conducere, arbitraj si control ale Salvaţi România se realizeaza prin e-mail sau SMS, cu cel putin 48 de ore inainte de data intrunirii.

Capitolul 5. Proceduri de alegeri pentru organele de conducere, arbitraj și control ale Salvați România

Art. 62. (1) Prin functie de conducere se intelege functia de Presedinte al Filialei Locale, Judetene sau a Municipiului Bucuresti, Presedinte Salvaţi România, Vicepresedinte al Filialei Locale, Judetene sau a Municipiului Bucuresti, Vicepresedinte Salvaţi România, membru al Biroului Filialei Locale, Judetene sau a Municipiului Bucuresti sau membru al Biroului National.

(2) Prin functie de arbitraj se intelege functia de membru al Comisiei de Arbitraj Locale, Judetene, a Municipiului Bucuresti sau Nationale.

(3) Prin functie de control se intelege functia de Cenzor al Filialei Locale, membru al Comisiei de Cenzori a Filialei Judetene, a Filialei Municipiului Bucuresti sau al Comisiei Nationale de Cenzori.

Art. 63. (1) Orice membru al filialei locale poate candida la orice functie de conducere, arbitraj sau control in cadrul filialei locale.

(2) Un membru nu poate candida insa simultan la o functie de conducere si una de arbitraj, la o functie de conducere si una de control sau la o functie de arbitraj si una de control.

(3) Orice membru poate candida simultan la oricare dintre functiile de Presedinte al Filialei, Vicepresedinte al Filialei, membru al Biroului Filialei.

(4) Inainte de desfasurarea votului asupra componentei nominale a organelor de conducere, arbitraj si control, Adunarea Generala decide prin vot numarul de Vicepresedinti ai Filialei si numarul de membri ai Biroului Filialei.

(5) Alegerea tuturor functiilor de conducere, arbitraj si control in cadrul filialei se face prin votul secret al participantilor la Adunarea Generala a Filialei Locale.

(6) In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor exprimate pentru functia de Presedinte al Filialei, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(7) Vicepresedintii Filialei sunt alesi dintre candidatii la aceasta functie, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(8) Membrii Biroului Filialei sunt Presedintele ales, Vicepresedintii alesi si persoanele care au obtinut cele mai multe voturi, in ordine descrescatoare, pentru locurile ramase neocupate de Presedintele si Vicepresedintii alesi.

(9) Membrii Comisiei Locale de Arbitraj si Cenzorul sunt alesi dintre candidatii la aceste functii, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

Art. 64. (1) Orice membru al filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, poate candida la orice functie de conducere, arbitraj sau control in cadrul filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(2) Un membru nu poate candida insa simultan la o functie de conducere si una de arbitraj, la o functie de conducere si una de control sau la o functie de arbitraj si una de control.

(3) Orice membru poate candida simultan la oricare dintre functiile de Presedinte al Filialei, Vicepresedinte al Filialei, membru al Biroului Filialei.

(4) Inainte de desfasurarea votului asupra componentei nominale a organelor de conducere, arbitraj si control, Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti decide prin vot numarul de Vicepresedinti ai Filialei si numarul de membri ai Biroului Filialei.

(5) Alegerea tuturor functiilor de conducere, arbitraj si control in cadrul filialei se face prin votul secret al participantilor la Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

(6) In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor exprimate pentru functia de Presedinte al Filialei, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(7) Vicepresedintii Filialei sunt alesi dintre candidatii la aceasta functie, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(8) Membrii Biroului Filialei sunt Presedintele ales, Vicepresedintii alesi si persoanele care au obtinut cele mai multe voturi, in ordine descrescatoare, pentru locurile ramase neocupate de Presedintele si Vicepresedintii alesi.

(9) Membrii Comisiei Judetene de Arbitraj, respectiv a Municipiului Bucuresti si membrii Comisiei Judetene de Cenzori, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt alesi dintre candidatii la aceste functii, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

Art. 65. (1) Orice membru al Salvaţi România poate candida la orice functie de conducere, arbitraj sau control in cadrul structurilor nationale ale Salvaţi România.

(2) Un membru nu poate candida insa simultan la o functie de conducere si una de arbitraj, la o functie de conducere si una de control sau la o functie de arbitraj si una de control.

(3) Orice membru poate candida simultan la oricare dintre functiile de Presedinte Salvaţi România, Vicepresedinte Salvaţi România, membru al Biroului National.

(4) Inainte de desfasurarea votului asupra componentei nominale a organelor de conducere, arbitraj si control, Congresul decide prin vot numarul de Vicepresedinti ai Salvaţi România si numarul de membri ai Biroului National.

(5) Alegerea tuturor functiilor de conducere, arbitraj si control la nivel national se face prin votul secret al participantilor la Congres.

(6) In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor exprimate pentru functia de Presedinte Salvaţi România, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(7) Vicepresedintii Salvaţi România sunt alesi dintre candidatii la aceasta functie, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(8) Membrii Biroului National sunt Presedintele ales, Vicepresedintii alesi si persoanele care au obtinut cele mai multe voturi, in ordine descrescatoare, pentru locurile ramase neocupate de Presedintele si Vicepresedintii alesi.

(9) Membrii Comisiei Nationale de Arbitraj si ai Comisiei Nationale de Cenzori sunt alesi dintre candidatii la aceste functii, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

Capitolul 6. Desemnarea candidaților în alegeri

Art. 66. (1) Orice membru al filialei locale poate propune Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile locale la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau a sectoarelor Municipiului Bucuresti.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Adunarea Generala a Filialei Locale desemneaza, prin vot secret, candidatul pentru functia de primar. In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(4) Adunarea Generala a Filialei Locale desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru functiile de consilieri locali, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(5) Biroul National valideaza sau invalideaza candidatul pentru functia de primar.

(6) Biroul National valideaza sau invalideaza, nominal, candidatii pentru functia de consilier local.

(7) In situatia in care Biroul National a invalidat candidatul pentru functia de primar sau in care, prin invalidarea mai multor candidaturi la functia de consilier local, lista candidatilor la functia de consilier local este incompleta, Adunarea Generala a Filialei Locale poate propune alt candidat pentru functia de primar si o completare a listei de consilieri, iar procedura se reia cu alin. (5) si (6).

(8) Biroul National poate invalida candidaturi de un numar indefinit de ori, dar nu poate propune candidati.

(9) Lista finala a candidatilor Salvaţi România la alegerile locale la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti, este inaintata biroului electoral de Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, daca legea nu prevede altfel.

Art. 67. (1) Orice membru al filialei judetene poate propune Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile locale la nivelul judetului.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Conferinta Filialei Judetene desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru functiile de consilieri judeteni, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(4) Biroul National valideaza sau invalideaza, nominal, candidatii pentru functia de consilier judetean.

(5) In situatia in care, prin invalidarea de catre Biroul National a mai multor candidaturi la functia de consilier judetean, lista candidatilor la functia de consilier judetean este incompleta, Conferinta Filialei Judetene poate propune o completare a listei de consilieri, iar procedura se reia cu alin. (4).

(6) Biroul National poate invalida candidaturi de un numar indefinit de ori, dar nu poate propune candidati.

(7) Lista finala a candidatilor Salvaţi România la alegerile locale la nivelul judetelor este inaintata biroului electoral de Presedintele Filialei Judetene, daca legea nu prevede altfel.

Art. 68. (1) Orice membru al Filialei Municipiului Bucuresti poate propune Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile locale pentru functiile de Primar General al Municipiului Bucuresti sau consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Conferinta Filialei Municipiului Bucuresti desemneaza, prin vot secret, candidatul pentru functia de Primar General al Municipiului Bucuresti. In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(4) Conferinta Filialei Municipiului Bucuresti desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru functiile de consilieri locali in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(5) Biroul National valideaza sau invalideaza candidatul pentru functia de Primar General al Municipiului Bucuresti.

(6) Biroul National valideaza sau invalideaza, nominal, candidatii pentru functia de consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(7) In situatia in care Biroul National a invalidat candidatul pentru functia de Primar General al Municipiului Bucuresti sau in care, prin invalidarea mai multor candidaturi la functia de consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, lista candidatilor la functia de consilier local este incompleta, Conferinta Filialei Municipiului Bucuresti poate propune alt candidat pentru functia de Primar General si o completare a listei de consilieri, iar procedura se reia cu alin. (5) si (6).

(8) Biroul National poate invalida candidaturi de un numar indefinit de ori, dar nu poate propune candidati.

(9) Lista finala a candidatilor Salvaţi România la alegerile locale pentru functiile de Primar General al Municipiului Bucuresti si de consilieri locali in Consiliul General al Municipiului Bucuresti este inaintata biroului electoral de Presedintele Filialei Municipiului Bucuresti, daca legea nu prevede altfel.

Art. 69. (1) Orice membru al filialei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti poate propune candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau senator in judet, respectiv in Municipiul Bucuresti.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru functiile de deputati si senatori, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(4) Biroul National valideaza sau invalideaza, nominal, candidatii pentru functia de deputat sau senator.

(5) In situatia in care, prin invalidarea de catre Biroul National a mai multor candidaturi la functia de deputat sau senator, lista candidatilor la functia de deputat sau senator este incompleta, Conferinta Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti poate propune o completare a listei de consilieri, iar procedura se reia cu alin. (4).

(6) Biroul National poate invalida candidaturi de un numar indefinit de ori, dar nu poate propune candidati.

(7) Lista finala a candidatilor Salvaţi România la alegerile parlamentare este inaintata biroului electoral de Presedintele Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, daca legea nu prevede altfel.

Art. 691. (1) Orice membru al Salvaţi România poate propune către Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau senator în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

(2) Propunerea de candidatură trebuie însoţită de un proiect de activitate.

(3) Biroul Naţional desemnează, prin vot secret, lista candidaților Salvaţi România în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, ordonând candidații în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

(4) Lista candidaților Salvaţi România în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării este înaintată biroului electoral de Președintele Salvaţi România, daca legea nu prevede altfel.

Art. 70. (1) Orice membru Salvaţi România poate propune Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile pentru functia de membru al Parlamentului European.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Biroul National desemneaza, prin vot secret, lista candidatilor Salvaţi România la alegerile pentru functiile de membri ai Parlamentului European, ordonand candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

(4) Lista candidatilor Salvaţi România la alegerile pentru functiile de membri ai Parlamentului European este inaintata biroului electoral de Presedintele Salvaţi România, daca legea nu prevede altfel.

Art. 71. (1) Orice membru Salvaţi România poate propune Salvaţi România candidatura sa din partea Salvaţi România la alegerile prezidentiale.

(2) Propunerea de candidatura trebuie insotita de un proiect de activitate.

(3) Biroul National desemneaza, prin vot secret, candidatul Salvaţi România la alegerile prezidentiale. In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor, se desfasoara un al doilea tur de vot, cu alegerea dintre primii doi candidati clasati in primul tur.

(4) Candidatura candidatului Salvaţi România la alegerile prezidentiale este inaintata biroului electoral de Presedintele Salvaţi România, daca legea nu prevede altfel.

Capitolul 7. Administrarea patrimoniului și sursele de finanțare

Art. 72. Salvaţi România poate detine, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile ce sunt necesare realizarii activitatii sale politice.

Art. 73. Sursele de finantare ale Salvaţi România sunt:

cotizatii ale membrilor Salvaţi România
donatii, legate si alte liberalitati
venituri din activitati proprii
subventii de la bugetul de stat acordate in conditiile legii
imprumuturi in bani de la persoane fizice si juridice
alte surse, potrivit legii.

Art. 74. Membrii Salvaţi România platesc o cotizatie anuala al carei cuantum este stabilit de Biroul National.

Art. 75. Filialele locale si judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, au activitate financiara proprie si gestioneaza un patrimoniu propriu.

Capitolul 8. Încetarea activității

Art. 76. Salvaţi România isi poate inceta activitatea prin:

dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala sau de Tribunalul Bucuresti
reorganizare sau autodizolvare, prin hotarare a Congresului, conform art. 50 lit. e) respectiv g).

Capitolul 9. Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 77. Prezentul statut se completeaza de drept cu prevederile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

Art. 78. Primul Congres Salvaţi România va fi organizat in termen de cel mult 12 luni de la data inregistrarii Salvaţi România in Registrul Partidelor Politice.

Art. 79. Pana la primul Congres Salvaţi România, conducerea Salvaţi România va fi asigurata de un Birou National format din cei trei membri fondatori ai Salvaţi România, iar Presedintele acestui Birou National va reprezenta Salvaţi România in relatia cu autoritatile publice si cu tertii.

Art. 80. Patrimoniul initial al Salvaţi România este de 300 de lei, constituit prin aportul egal al celor trei membri fondatori ai Salvaţi România.