Să ne prețuim zestrea culturală, dar și oamenii care o promovează

Să ne prețuim zestrea culturală, dar și oamenii care o promovează

Cultura ne definește ca popor, este cartea noastră de vizită. Trebuie prețuită, promovată prin intermediul evenimentelor culturale și prin personalitățile poeților, pictorilor, actorilor și oamenilor de cultură.

În demersul Partidului Uniunea Salvați România de a încuraja inițiativele comunității sibiene și a susținătorilor culturii  prin organizarea de evenimente, Filiala Sibiu a depus un Memoriu la Primăria Municipiului Sibiu. Demersul a fost făcut cu prilejul inițiativei de dezbatere publică cu privire la modificarea și completarea Ghidurilor privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Agenda Culturală, Agenda Sportivă și Agenda Comunității.

„Cultura, ca resursă principala a dezvoltării locale, a adus Sibiului renumele de care se bucură în prezent. USR militează pentru transparentizarea și eficientizarea cheltuirii banului public. Procedurile de alocare bugetară pentru proiecte culturale, sportive și comunitare prezintă lacune în acest moment, motiv pentru care am făcut Primăriei Sibiu aceste recomandări”, a declarat Raluca Amariei, președintele Filialei USR Sibiu.

În urma discuțiilor pe care USR Sibiu le-a purtat cu diferiți operatori culturali s-au conturat următoarele recomandări pe care le-a făcut Filiala USR Sibiu în completarea și modificarea Ghidurilor, în special a Agendei Culturale:

  • Creșterea transparenței procesului de selecție de oferte culturale conform legislației în vigoare: Aceasta presupune, printre altele, comunicarea și publicarea de către comisia de evaluare a punctajului obținut de fiecare dintre proiectele depuse, inclusiv a punctajului acordat de fiecare jurat în parte (fără nominalizarea acestuia), așa cum este prevăzut la art. 13 din OG 51/2008 actualizată;
  • Enunțarea unor principii clare şi obiective de alocare a finanțărilor, recomandăm ca Ghidul să precizeze cine stabileşte sumele alocate pentru fiecare proiect și care sunt criteriile pe baza cărora sunt acordate sumele;
  • Profesionalizarea și transparentizarea modului în care funcționează comisiile de selecție și responsabilizarea membrilor acestora. Susținem cooptarea unor specialiști externi, adoptarea unui mecanism transparent și participativ pentru desemnarea comisiei, dat fiind faptul că aceștia sunt cei care au responsabilitatea distribuirii unor sume considerabile din bugetul local.

Ghidurile actuale necesită să fie editate pentru a nu mai exista incertitudini cu privire la  modul în care este distribuit banul public și pentru a crește încrederea în procesele de selecție.

Memoriul depus de Filiala USR Sibiu la Primăria Municipiului Sibiu cu recomandări pentru modificarea și completarea Ghidurilor pentru finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activitățile nonprofit de interes general, în special a Agendei Culturale, poate fi consultat AICI.