Alexandru Dudilă – Candidat USR în cursa internă pentru Primăria Sibiu

Alexandru Dudilă – Candidat USR în cursa internă pentru Primăria Sibiu

Sunt Alexandru Dudilă, medic și asistent europarlamentar, și m-am înscris în competiția internă pentru desemnarea candidatului USR la Primăria Sibiu.

Primăria Municipiului Sibiu vorbește de „proiecte ampleprevăzute în bugetul pe anul acesta, amintind printre altele că la nivelul orașului sunt desfășurare 80 de șantiere. Realitatea este că primăria are o viziune îngustă, fiind concentrată preponderent pe mijloace și nicidecum pe rezultate. Actuala administrație nu știe unde vrea să ducă orașul nostru. Face, dar nu știe ce vrea să obțină.

Sibiul pe care mi-aș dori să îl construiesc alături de voi, dragi cetățeni, este un Sibiu Verde, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu o educație pentru dezvoltare sustenabilă în care accentul este pus pe starea de bine a cetățeanului, având o administrația locală transparentă, incluzivă, care să vină în sprijinul acestuia.

Programul propus de mine „7 Pași Pentru Schimbare” vine cu o viziune ambițioasă, bazată pe rezultatele pe care ni le dorim și nu pe mijloace, punând în prim plan Mediul, Educația şi Calitatea Vieții.

– 7 Pași Pentru Schimbarea –

 1. Tranziția de la Gri la Verde
  1. Luarea deciziilor, propunerea de proiecte și investițiile trebuie să fie centrate în jurul riscului reprezentat de schimbările climatice.
  2. Capitala Verde a Europei până în 2024.
  3. Aderarea la Obiectivul 11 al Agendei 2030 propusa de ONU „Orașe şi Comunități Durabile – 2030”.
  4. Asumarea Neutralității Climatice până în 2050.

 1. Educația pentru dezvoltare sustenabilă – din școală în cariera profesională
  1. Creșterea nivelului de calitate al educației formale și non-formale.
  2. Crearea unei sinergii între Sistemul Educațional și Mediul de Afaceri.
  3. Retenția absolvenților universitari în domeniul în care au studiat.
  4. Creșterea accesibilității și incluziunii.
 1. Oraș al Sănătății
  1. Crearea unui mediu urban care promovează sănătatea și starea de bine, axat pe capital uman și social ca abordare strategică de dezvoltare.
  2. Promovarea unui stil de viață sănătos, investind în facilități sportive publice, parcuri, grădini și spații verzi accesibile.
  3. Atingerea unui nivel de viată calitativ ridicat.
  4. Acces facil la asistență medicală de înaltă calitate, punând accentul pe prevenție, asistență primară şi secundară de specialitate, în afara Spitalului.
  5. Îmbunătățirea calității aerului și a apei potabile.
 1. Smart City
  1. Îmbunătățirea condițiilor de viață urbană, aplicând soluții inovatoare, sustenabile și integrate care adresează nevoile specifice precum energia, mobilitatea, transportul și ICT (tehnologia informației și a comunicațiilor).
  2. Împuternicirea cetățeanului prin inovații digitale sociale și implicarea acestuia în elaborarea politicilor locale (un exemplu ar fi Bugetare Participativă).
  3. Guvernare deschisă a datelor (Open Data).
  4. Planificare și management integrat.
 1. Cultură și Patrimoniu
  1. Dobândirea statutului de Capitalei Europene a Turismului Inteligent (Smart Turism Capital), punând accentul pe accesibilitate și digitalizare.
  2. Păstrarea turiștilor pe o perioadă mai lungă de timp, asigurând trecerea de la oraș de tranzit la destinație turistică.
  3. Dezvoltarea unui brand turistic și a unei strategii de marketing bazată în egală măsură pe patrimoniul istoric și pe evenimente culturale.
 1. Conectivitate
  1. Zona Metropolitană Sibiu – infrastructură integrată de transport și utilități.
  2. Reducerea traficului cu 20 % prin promovarea transportului public şi asigurarea unei infrastructuri sigure și accesibile pentru ciclism urban.
  3. Abandonarea paradigmei centrată pe autoturism în favoarea conceptului modern centrat pe transport pietonal, biciclete, trotinete electrice și transport public.
  4. Concentrarea locurilor de parcare în parcări etajate subterane sau supraterane. distribuite teritorial și desființarea parcărilor de pe marginea carosabilului, înlocuindu-le cu piste dedicate ciclismului, separate prin bariere.
 1. Viziune de Dezvoltare Urbană
  1. Planul Urbanistic General 2021 armonizat cu obiectivele setate pentru dezvoltare durabilă, neutralitate climatică, centrate pe starea de bine a cetățenilor și pe incluziunea socială și economică.
  2. Parteneriat cu mediul universitar și cu mediul de afaceri pentru dezvoltarea unui program local de inovație care să atragă investitori din domeniul tehnologiei înalte.
  3. Dezvoltarea de cartiere compacte, structurate, în care să se regăsească zone de locuit, alături de zone comerciale și zone pentru servicii și agrement, promovând mersul pe jos și comunitatea.